UW SITUATIE

Bij een scheiding kunnen emoties hoog oplopen, de toekomst voelt onzeker en u vraagt zich af hoe dat straks moet met de kinderen, de financiën, het huis en de hypotheek?

HET TRAJECT

Uw oriëntatie is gratis!

In deze fase brengen wij uw wensen goed in kaart. Dat kan met u aan tafel, via de webcam of telefonisch. Vervolgens delen wij onze bevindingen met u en schetsen wij uw mogelijkheden. U bepaalt vervolgens wat u nodig heeft en of wij daar de juiste partij voor zijn.

Uw opdracht.

Als wij de juiste partij zijn leggen wij hetgeen we zijn overeengekomen vast in een opdrachtovereenkomst en gaan we aan de slag. Uiteraard maken wij dan ook een prijsafspraak voor onze dienstverlening.  Ons tarief is gebaseerd op uw wensen, de mate van complexiteit en tijdsbesteding. 

SAMENWERKEN

Om de scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen werken wij samen met een echtscheidingsbemiddelaar. Het vergt vaak specialistische kennis, niet alleen voor de hypotheek. Vandaar dat wij samenwerken met de gespecialiseerde partij: Scheiden met aandacht.

Onze partner geeft u advies en legt uit welke consequenties de keuzes van u en uw (ex)partner hebben. De gemaakte afspraken worden desgewenst vastgelegd in het convenant én in het ouderschapsplan. In heldere taal en juridisch correct. Bent u het helemaal eens met de afspraken? Dan ondertekent u het convenant en regelt onze partner de verdere afhandeling. 

HAALBAARHEID

Bij de meeste banken kunnen klanten pas over de hypotheek komen praten als er een convenant is. Wij zorgen er voor dat de afspraken die u maakt voldoen aan de eisen van de bank. Wij garanderen dat het convenant van onze klanten niet herzien hoeft te worden. Wat wij berekenen tijdens de scheiding, is gegarandeerd een oplossing die financieel mogelijk is.

ANDEREN OVER ONS