Transformatie winkelpand naar appartementen

Uitgangspunten

 • Bestaande situatie: Eigen (boven)woning en (groot) winkelpand.
 • Plan: Winkel verkleinen en realiseren van 3 appartementen t.b.v. verhuur
 • Nieuwe situatie: Eigen woning (box1), eigen winkel (zakelijk), 3 verhuurde app. (box3)
 • Investeringskosten 415k
 • Afrekening met fiscus (OG zakelijk naar privé) 85k
 • Herfinanciering bestaande financiering (100% zakelijk) 180k
 • Totale financieringsbehoefte 680k

Uitdaging

 • Bestaande situatie 3 kadastrale nummers (niet passend bij nieuwe bestemmingen)
 • Maximaal gebruik maken van voordelige financieringscondities in box1
 • Financieren transformatie
 • Structurele financiering verhuurd vastgoed (box3)

Stappenplan

 1. Splitsing naar 5 kadastrale nummers (eigen woning, winkel en 3 appartementen)
 2. Maximale financiering op eigen woning (100% taxatiewaarde)
 3. Transformatie financieren
 4. Werven huurders
 5. Separate zakelijke financiering
 6. Separate financiering verhuurd vastgoed

Financieringsoplossing

 • Eigen woning hypotheek 227k
 • Zakelijke financiering 119k (Bestaande deels gehandhaafd)
 • Partij gevonden die transformatie én verhuurd vastgoed financiert (geen tijdelijke transformatiefinanciering nodig)
 • Verhuurhypotheek 334k

Groeifinanciering

Uitgangspunten

 • Bedrijfsactiviteit: Webshop/e-commerce
 • 100% voorraadfinanciering
 • Geen eigen pand
 • Uitstekende exploitatieresultaten
 • Bestaande financiering 1.450k (seizoenskrediet)
 • Gevraagde nieuwe financiering 4.200k (structureel)

Financieringsoplossing

 • Grootbank verstrekt 3.000k; lening 1.000k (BMKB) 5jr., RC-krediet 2.000k (structureel). Zekerheden: Verpanding voorraden, vorderingen, etc.
 • Alternatieve financieringspartij verstrekt lening 1.200k 3jr. Geen zekerheden!

Herfinanciering vastgoed eigen gebruik

Uitgangspunten

 • Bestaande bancaire vastgoedfinanciering
 • Strak aflossingsregime
 • Bank wenst looptijd niet te stretchen

Financieringsoplossing

 • Herfinanciering via vastgoedfinancier
 • Hogere rente, lagere aflossing
 • Per saldo lagere maandlasten bieden extra ruimte in werkkapitaal

Starter/ZZP’r

Uitgangspunten

 • Naast loondienst in vrije tijd eigen onderneming opgestart
 • Loondienst opgezegd, volledig zelfstandig gevestigd
 • Investering in bus, equipment en werkkapitaal

Financieringsoplossing

 • Gestapelde financiering (afwijzing grootbank)
 • 2x Lease
 • Lening voor werkkapitaal

Bedrijfsovername detailhandel

Uitgangspunten

 • Pand blijft eigendom verkoper en wordt gehuurd
 • Investering 200k goodwill, 200k verbouwing, 150k inventaris
 • Voorraden 100k
 • Eigenaar wil graag langdurig huurcontract

Financieringsoplossing

 • Inbreng eigen middelen 100k
 • Verkoper financiert 200k achtergesteld, 10 jaar
 • Huurcontract 10 jaar
 • Voorraden middels leverancierskrediet 100k
 • Grootbank verstrekt 50k lening (o.a. op overwaarde eigen woning)
 • Inventaris 100k via leaseconstructie
 • 100k middels non-bancaire financieringspartij

Aankoop woon-/winkelpand

Uitgangspunten

 • Bestaande exploitatie detailhandel in huurpand
 • Aankoop nieuw woon-/winkelpand € 450.000,=
 • Gewenste aanpassingen € 50.000,=
 • Inventaris 100k
 • Financieringsbehoefte € 630.000,= (incl. kosten)

Financieringsoplossing

 • Verkoop eigen woning, inbreng overwaarde € 150.000,=
 • Nieuwe woninghypotheek € 300.000,= (max. o.b.v. inkomen)
 • Zakelijke lening grootbank € 80.000,=
 • Lening non-bancaire financieringspartij € 100.000,=

Overwaarde verhuurd vastgoed

Uitgangspunten

 • Overwaarde onroerend goed benutten voor uitbreiding vastgoedportefeuille
 • Bezit in privé (Box 3)
 • Waarde panden totaal € 1.605.000,=
 • Bestaande financiering € 358.000,=
 • Afwijzing huisbank voor aanvullende financiering ad. € 200.000,=

Financieringsoplossing

 • Herfinanciering door specialistische vastgoedfinancier
 • Nieuwe financiering € 550.000,=
 • 2 van de 3 panden ondergezet voor hypotheek
 • € 200.000,= aan vrij kapitaal beschikbaar om te ondernemen in vastgoed
 • 1 pand nog vrij van hypotheek in toekomst evt. nog te belasten bij partij naar keuze

Uitgangspunten

 • Een van de duurzaamste bedrijfsgebouwen van NL
 • Nieuwe machines om de efficiency te vergroten
 • Totale financieringsvraag > 5.5 miljoen

Financieringsoplossing

 • Subsidies 1,25 mio ivm duurzaamheid
 • Vastgoedfinanciering 2 miljoen euro, looptijd 20 jaar, rente 1,58%.
 • Risicodragende financiering 1,15 miljoen euro, looptijd 7 jaar, rente 5,25%
 • Lease machines. 900.000 euro. Rente 4,25%.
 • Rekening-courant 250.000