Bedrijfsovername

Een bancaire lening is vaak de meest voor de hand liggende optie voor een bedrijfsovername. Bij het beoordelen van de financiering wordt onder andere naar het bedrijf, jouw ervaring als ondernemer, de visie en strategie, de gestelde zekerheden, de ontwikkelingen in de markt en de eventuele financiële inbreng van jou of de verkoper gekeken.

Vaak gaat een overname financiering gepaard een achtergestelde lening van de verkoper. Dit is een vorm van financiering waarbij een gedeelte van de verkoopprijs door de verkopende partij als lening in het bedrijf gezet wordt. De verkopende partij helpt hiermee om de financiering van de overname rond te maken. Deze vendor loan is vaak een achtergestelde lening, wat inhoudt dat bij een eventuele faillissement de verkoper als laatste terugbetaald wordt.

Ook kan het een optie zijn dat gebruik wordt gemaakt van een financiering omtrent winstrecht. Daarbij houdt de verkopende partij een aantal jaren recht op een percentage van de winst. Dit wordt vaak gecombineerd met een reguliere financiering, om zo het benodigde financieringsbedrag te verminderen.

Daarnaast wordt er bij de financiering van bedrijfsovernames ook regelmatig een earn-out regeling getroffen. Hierbij wil de koper een koopprijs betalen die afhankelijk is van de toekomstige resultaten van het bedrijf dat hij koopt. Het betreft een regeling waarbij de koper een deel van de koopprijs pas verschuldigd is nadat een of meer overeengekomen resultaten, de zogenaamde earn out voorwaarden binnen een bepaalde periode (vaak twee tot vijf jaar) na het sluiten van de koopovereenkomst zijn behaald.

Indien in de overname ook een bedrijfspand is opgenomen, bestaat er een mogelijkheid om dit middels huurkoop te financieren. Dit is een vorm van koop op afbetaling. De huurkoper betaalt naast een gebruiksvergoeding ook de totale verkoopprijs in termijnen betaalt aan de voormalige eigenaar.

Geleidelijke overname bedrijf
Wanneer je niet gelijk de financiële middelen hebt om de aankoop van het bedrijf in een keer te voldoen, is een geleidelijke overname een oplossing.
Ook kan het zijn dat de verkoper van het bedrijf nog niet meteen helemaal uit de onderneming kan of wil stappen. Dan gaat de koper een samenwerkingsverband aan met de verkopende partij.

Alternatieve financieringen voor bedrijfsovername zijn o.a. crowdfunding, private investeerders of financiering van familie of bekenden. Crowdfunding en factoring/ leasing-constructies zijn vormen van alternatieve financieringsbronnen die slechts in een beperkt aantal gevallen worden aangewend bij een overnamefinanciering.

Ook is het mogelijk om een combinatie van meerdere financieringen te nemen, een zogenaamde stapelfinanciering.