Werkkapitaal

Oplossingen voor een liquiditeitsprobleem
Het managen van de financiën is voor elke onderneming een uitdaging. Het kan gebeuren dat je krap komt te zitten in de liquiditeit en snel extra werkkapitaal moet vrijmaken. Ook dan kunnen wij jou helpen door bijvoorbeeld mee te denken over debiteurenfinanciering, voorraadfinanciering en “sale-and-lease-back” constructie van uw bedrijfsmiddelen.

Debiteurenfinanciering.
Als ondernemer heb je het druk genoeg met ondernemen. Voor veel bedrijven is debiteurenbeheer een tijdrovende klus die afleidt van het échte werk. Toch is het van vitaal belang dat het versturen en innen van facturen goed en tijdig verloopt. Te laat betalende debiteuren kunnen immers zorgen voor krapte in uw liquiditeit.

Debiteurenfinanciering heeft een aantal voordelen. Zo heb je onder andere meer financiële ruimte voor investeringen, sneller de beschikking over jouw geld en minder risico van niet betalende debiteuren. Ook levert het grote tijdsbesparingen op. Zo kun je focussen op wat echt belangrijk is. Ondernemen! Een van de voordelen van een debiteurenfinanciering is o.a tijdsbesparing. Het uitbesteden van het debiteurenbeheer zorgt voor een substantiële tijdsbesparing. Zo hou je meer tijd voor het echte ondernemen. Daarnaast beschik je met een debiteurenfinanciering sneller over jouw geld. Vaak nl. al na een paar dagen. Zo kun je jouw liquiditeitspositie bewaken en de bedrijfsvoering stabiel continueren ongeacht de betalingstermijn van jouw debiteuren.

En heb je veel klanten met lange betaaltermijnen? Debiteurenfinanciering helpt je met het overbruggen van deze lange betaaltermijnen, doordat openstaande facturen voorgefinancierd kunnen worden. Een debiteurenfinanciering zorgt ervoor dat je minder afhankelijk bent van betaaltermijnen en het betaalgedrag van jouw debiteuren. Deze financiële ruimte die hierdoor ontstaat kun je gebruiken voor belangrijke investeringen in bijvoorbeeld benodigde apparatuur of de groei van jouw onderneming.

Binnen de debiteurenfinanciering wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van: factoring en zakelijk krediet. Bij factoring wordt jouw debiteurenbeheer uitbesteedt. Openstaande facturen worden voorgefinancierd, door- of verkocht aan een factoringbedrijf, die direct uitbetaald. Een zakelijk krediet is een bedrag dat voor een bepaalde tijd voor jou is gereserveerd. Je bepaalt zelf wanneer je het opneemt en wanneer je aflost, en betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Wanneer de limiet voor jouw zakelijke krediet wordt afstemt op jouw debiteuren, is er sprake van debiteurenfinanciering.