Herfinanciering

Scherp blijven op jouw financieringen en bijbehorende voorwaarden is belangrijk voor zowel de bestendigheid en groeimogelijkheden van jouw onderneming. Daarom adviseren wij om deze zaken regelmatig door te nemen met een specialist. En: soms zorgen externe factoren er voor dat je opnieuw moet kijken. Het kan goed zijn dat er een herfinanciering ter sprake komt.

Wat is herfinanciering? Herfinancieren betekent dat je jouw huidige financiering(en) oversluit voor een nieuwe bedrijfsfinanciering tegen andere voorwaarden. De bestaande financiering(en) wordt afgelost.

Wanneer is herfinanciering interessant?
Herfinanciering kan in veel gevallen interessant zijn. Herfinanciering van jouw lening(en) heeft effect op onder andere de geldende rentetarieven, voorwaarden en jouw financiële ruimte. Hieronder de meest voorkomende redenen.

Hoge rente
Heb je op dit moment een financiering met een hoge rente? Bij actuele lagere marktrentes kan herfinanciering interessant zijn.

Ongunstige voorwaarden
Soms blijken de voorwaarden van een nieuwe financiering veel gunstiger dan die van de huidige bedrijfsfinanciering. Dat kan op de korte- en lange termijn veel voordeel opleveren.

Financiële ruimte
Ook kan het zijn dat je meer financiële ruimte nodig hebt om te kunnen investeren. Met een dergelijke groeiambitie is het absoluut belangrijk om ook de huidige financiering opnieuw te bezien en alle mogelijkheden tot herfinanciering zorgvuldig door te nemen.

Reduceren aantal financiers
Heb je meerdere leningen bij verschillende financiers? Dan is het vaak aantrekkelijk om het aantal financiers te reduceren zodat een beter overzicht van de financiële status ontstaat. Bij herfinanciering los je alle bestaande financieringen af met één nieuwe financiering.

Wij helpen je graag
Het uitzoeken van de mogelijkheden tot herfinanciering kan een complexe opdracht zijn. Helemaal als het niet behoort tot jouw dagelijkse werkzaamheden. Het vergelijken van de verschillende mogelijkheden en voorwaarden ten opzichte van uw huidige situatie en met medeneming van jouw ambities en uitdagingen: wij helpen je er graag bij. Zo kijken we in onze adviestrajecten niet alleen naar herfinancieringsmogelijkheden, maar ook naar andere manieren om jouw ambities te verwezenlijken. Denk aan borgstellingskansen vanuit de overheid, subsidiemogelijkheden of financiering in de vorm van crowdfunding of leasing.