De Tweede Kamer stemt in met een beperking van de verhoging van huurprijzen in de vrije sector. De verhoging wordt beperkt tot de inflatie en maximaal 1 procent. Het initiatief-wetsvoorstel van Henk Nijboer (PvdA) hierover is unaniem aangenomen.

Dit betekent dat voor het eerst regels gaan gelden voor huurstijgingen van woningen van particuliere verhuurders. Het gaat hierbij om huren die hoger zijn dan 750 euro per maand. Dat betreft ongeveer een half miljoen huishoudens. Sommige huurders in de vrije sector kregen vorig jaar te maken met stijging van meer dan 3,6 procent. Vooral deze groep is direct geholpen met het wetsvoorstel, zegt Kamerlid Nijboer.

Als de Eerste Kamer akkoord gaat, verwacht Nijboer dat zijn wet nog dit voorjaar van kracht kan worden. Dat is dan nog voor de huurstijgingen die per 1 juli ingaan. De wet geldt in eerste instantie voor drie jaar. Daarna volgt een evaluatie.

Deal met het kabinet

De Tweede Kamer ging unaniem akkoord met het voorstel. Onlangs liet onder meer het CDA weten dat zij voorstander is van regulering van de huurprijzen in de vrije sector. Op voorhand leek Nijboer echter niet op een meerderheid af te koersen. Dit is uiteindelijk gelukt omdat PvdA en GroenLinks een deal sloten met het kabinet. In ruil voor steun voor de woonbegroting nam minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) onder meer de initiatiefwet over. De Kamer nam ook een motie aan van D66 om een onderzoek te starten naar mogelijke vormen van huurprijsregulering in de vrije sector.

Oplossing voor huurders en koopstarters

Directeur Zeno Winkels van de Woonbond noemt het aan banden leggen van huurprijzen in de vrije sector een structurele oplossing voor huurders en koopstarters, zegt hij in dagblad Trouw. Het moet volgens hem afgelopen zijn met het pamperen van particuliere verhuurders. Verhuren op de commerciële huurmarkt is prima, maar dan wel voor prijzen die samenhangen met de kwaliteit van een woning en niet met de schaarste aan woningen, aldus de Woonbond-directeur.

Einde vrije huursector

De beleggers zijn op hun beurt niet blij met de regulering van de huurprijzen in de vrije sector. Frank van Blokland van de IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed) noemt huurprijsregulering in de vrije sector een klap in het gezicht van beleggers die maatschappelijk pensioengeld willen investeren in de woningmarkt. IVBN heeft getracht samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken meer transparantie in huurprijzen in de vrije sector te brengen, zegt hij. Maar het aannemen van het wetsvoorstel van Nijboer heeft dit geblokkeerd. Dit zal leiden tot het einde van de vrije huursector, voorspelt hij.

Bron: Vastgoed Actueel