Rentetarieven vergeleken
We vergeleken afgelopen week de rentetarieven in België met Nederland. Om zoveel mogelijk appels met appels te vergelijken, zijn we uitgegaan van een financiering (loan tot value) van 90% van de waarde van de woning, en een looptijd van 25 jaar, rente 25 jaar vast. De looptijd is in België de meest gangbare en de meeste banken hanteren daar een maximale verstrekking van 90%. Vandaar deze vergelijking. We realiseren ons dat een rentetarief natuurlijk niet de enige vergelijking is die je moet maken, maar het verschil was wel opvallend. De 25 jaarsrente bij Rabo op moment van schrijven is 4.94% en bij de Belgische banken zien we rentetarieven van 3.7 %.

Al gauw € 200 per maand voordeel
Bij een annuïtaire hypotheek van € 300.000 zou dat een verschil in maandlast maken van € 209. Namelijk € 1.743 versus € 1.543. Daarnaast is een rentetarief in België ook nog afhankelijk van de verzekeringen die bij de geldverstrekker worden gesloten. Dat levert een korting op. We laten dat hier even buiten beschouwing.

Grotere concurrentie in België
Gevraagd naar de reden waarom de verschillen toch zo groot zijn wordt door banken gezegd dat de concurrentie onderling groter is dan in NL. Dat is ook wel herkenbaar. In België zien we bij de verschillende banken vaker kortdurende rente acties om een groter marktaandeel te verkrijgen. Het maakt voor ons dat we steeds attent moeten zijn op tarieven.

Maatwerk
Gezien een rente in België afhankelijk is van variabelen als inkomen ten opzichte van lening, lening ten opzichte van waarde woning , verzekeringen en in sommige gevallen van beroep, is het altijd maatwerk en kun je niet afgaan op de websites van geldverstrekkers.

Het renteverschil maakt, naast aantrekkelijke prijzen van de woningen, dat steeds meer Nederlanders zich oriënteren om in België te gaan wonen.

Bel ons op telefoon: +31(0)850 215 990 of e-mail ons via: info@soeverein-ifs.eu