Eind vorig jaar is het wetsvoorstel ‘excessief lenen bij eigen vennootschap’ aangenomen. Vanaf 2023 mag een DGA niet meer dan € 700.000 hebben geleend van de eigen vennootschap(pen). Aanleiding voor dit wetsvoorstel was dat veel DGA’s de afgelopen jaren overtollige liquiditeit in hun vennootschappen hebben aangewend om privé te investeren in onder meer vastgoed.

Wat betekent de nieuwe wet?
Als er sprake is van excessief lenen en de DGA neemt geen maatregelen, dan zal eind 2023 de DGA door de Belastingdienst worden aangeslagen voor 26,9% over het deel dat excessief is geleend. Dit maximum bedrag geldt ook voor leningen vanuit de vennootschap aan een persoon (en aan diens partner) die met de DGA (of diens partner) is verbonden.

Wat te doen voor DGA’s?
Het eerste toetsmoment is 31 december 2023, dus de DGA heeft tot dat moment de tijd om excessieve leningen af te bouwen. Daarbij kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

  1. Aflossen: als er voldoende liquide middelen in privé zijn, kan daarmee de lening worden afgebouwd.
  2. Vastgoed verkopen: de DGA kan overwegen (een deel van) zijn vastgoed in box 3 te verkopen om met de opbrengst de lening vanuit de vennootschap af te lossen.
  3. Vastgoed overdragen: de DGA kan overwegen het vastgoed over te dragen van privé naar de vennootschap. Er zal dan wel overdrachtsbelasting moeten worden betaald.
  4. Herfinanciering: de DGA kan een lening aantrekken van een externe kredietverstrekker om daarmee de lening van de vennootschap af te lossen.

Casarion DGA Verhuurhypotheek: een aantrekkelijke optie
Bovengenoemde maatregelen zijn voor veel DGA’s onwenselijk. Het leidt tot een cash-out of het voortijdig verkopen van vastgoed. De DGA staat liever zelf aan het roer. Gelukkig bestaat er nog een andere optie: de DGA kan ervoor kiezen om in 2023 de belasting ad 26,9% te betalen waarmee de lening aan privé uit de boeken verdwijnt.

Casarion heeft de DGA Verhuurhypotheek ontwikkeld om hiervoor een oplossing op maat te bieden. De DGA Verhuurhypotheek heeft een rentetarief vanaf 5,3%. Dat is aanzienlijk lager dan wat gangbaar is in de markt op dit moment. Casarion kan zo’n lage rente aanbieden, omdat slechts tot 30% van de waarde van het vastgoed wordt gefinancierd. Bovendien wordt 3% ingehouden als een soort vooruitbetaalde rente. Met de resterende 27% kan precies de belasting worden betaald. Daarmee is het probleem op korte termijn van de baan en kan de DGA zelf bepalen wat hij verder met het vastgoed wil doen.

Meer informatie?
We zijn constant bezig om nieuwe producten te ontwikkelen die inspelen op de ontwikkelingen in de markt. Heeft u vragen over deze nieuwe verhuurhypotheekvorm, neem dan gerust contact met ons op via info@soeverein-ifs.eu