Voor huishoudens met een inkomen boven € 68.507 wordt vanaf 2020 de hypotheekrenteaftrek sneller afgebouwd. Dit staat in het Belastingplan 2019 dat vorige week door de Tweede Kamer is aangenomen. Ook het aftrektarief van een aantal andere aftrekposten wordt geleidelijk afgebouwd. Een voorstel om de overdrachtsbelasting te verhogen voor mensen met meer woningen haalde het niet. 

Eigenwoningforfait verlagen

De plannen voor het versoberen van de hypotheekrenteaftrek werden al duidelijk bij de presentatie van de nieuwe Rijksbegroting op Prinsjesdag. De hypotheekrenteaftrek voor inkomens in de hoogste schijf wordt al geleidelijk afgebouwd, maar vanaf 2020 gaat dit sneller. Vanaf 2023 zijn de aftrekbare kosten eigen woning nog maximaal aftrekbaar tegen 37,05 procent. Dat is nu nog 49,5 procent. Met de opbrengst van de maatregel wil het kabinet het eigenwoningforfait verlagen. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van de woning waarover belasting moet worden betaald.

Particuliere beleggers

Een amendement van Kamerlid Nijboer (PvdA) op de nieuwe belastingwet, waarin hij pleit voor het opschroeven van de overdrachtsbelasting naar 10 procent voor mensen die al minimaal twee huizen bezitten, haalde het niet. Hiermee wilde de PvdA’er de forse toename van het aantal particuliere beleggers op de woningmarkt afremmen. Volgens staatssecretaris Menno Snel  (Financiën) is dit voorstel niet uitvoerbaar en zorgt het niet voor extra lucht voor starters op de woningmarkt.

Bron: amweb.nl