Het kabinet maakt op Prinsjesdag bekend dat het hoge huurstijgingen aan banden wil leggen. Ook worden scheefwoners hard aangepakt en komt er in de grote steden mogelijk een woonplicht voor huizenkopers.

Het aandeel van de WOZ-waarde bij de bepaling van de huur wordt beperkt tot 33 procent. Scheefwonen wordt aangepakt en de positie van kopers wordt versterkt.

Doorbraak in huurbeleid

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben, na twee weken praten, gisteren een doorbraak bereikt over het huurbeleid. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken komt vandaag met een pakket aan maatregelen om problemen op de woningmarkt op te lossen.

NVM wil een of meer woningmarktregisseurs

NVM roept op de ochtend van Prinsjesdag het kabinet op tot het aanstellen van een of meer woningmarktregisseurs om de wooncrisis aan te pakken. NVM pleit voor een integrale benadering van de crisis, waarbij beschikbaarheid en betaalbaarheid samen worden bekeken, zodat er op de woningmarkt weer meer beweging komt. Daarvoor moet er volgens de NVM een aanvulling komen op de woonagenda van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren, in de vorm van een woningmarktregisseur. Die moet rechtstreeks aan de minister rapporteren.

Huurstijging afremmen

Beperking van de huurstijgingen is er een van. De huren stijgen nu snel omdat de waarde van woningen in Nederland in rap tempo omhoog gaat. Dat geldt zeker voor woningen in de grote steden. Het kabinet wil die stijging afremmen door slechts een derde deel van de WOZ-waarde te laten meetellen bij het vaststellen van de huurprijs.

Minister Ollongren gaat op verzoek van de coalitiepartijen ook het scheefwonen aanpakken. Mensen met een relatief hoog inkomen, die in een sociale huurwoning wonen, gaan in een paar jaar tijd fors meer betalen. Hun maandhuur gaat jaarlijks met 50 tot 100 euro omhoog tot de maximale huur van 720 euro is bereikt.

De coalitie heeft ook afspraken gemaakt die de positie van kopers op de woningmarkt moeten versterken. Het kabinet gaat onderzoeken of hier een einde aan kan worden gemaakt, door gemeenten de mogelijkheid te geven kopers te verplichten zelf in de woning te gaan wonen.

Hoes: pakket aan maatregelen nodig

NVM-voorzitter Onno Hoes vraagt de minister daarover met de regio’s aan de slag te gaan. Hoes is blij met de aandacht die de woningmarkt krijgt, maar roept op tot een pakket aan maatregelen. “De wooncrisis tackel je niet met één oplossing. Het is evident dat er betaalbaar bijgebouwd moet worden. Oók voor starters op de markt. Het schrappen van de overdrachtsbelasting voor deze groep is wat mij betreft een cruciale eerste stap.”

Er wordt gesproken over 2 miljard euro extra voor de woningmarkt. “Dat is een fiks bedrag, waarmee er stappen gezet kunnen worden. Minister Ollongren had een lege woningmarktportefeuille. Nu krijgt ze ook geld om de plannen zoals eerder geschetst in de Woonagenda en de aanvullende Woondeals versneld ten uitvoer te brengen.”

‘Strakke regie en daadkracht nodig’

Met geld alleen ben je er nog niet, stelt Hoes. “Naast geld om te bouwen, heb je locaties nodig en bestuurlijke wil. Het zou goed zijn wanneer er iemand wordt aangewezen die de regie en de daadkracht moet bewaken. Zo’n ‘woningmarktregisseur’ moet bóven de gemeenten en provincies staan en rechtstreeks onder de minister vallen.

Hij of zij moet de partijen bij elkaar brengen; niet alleen gemeenten en provincies, maar ook bouwers, financiers en natuur- en milieuorganisaties. Willen we de nieuwbouw betaalbaarder maken, dan zul je ook in grotere aantallen moeten bouwen, om de kosten per woning te verlagen. Daar is een strakke regie en draagvlak voor nodig.”

Locaties aanwijzen

Hoes: “In aanvulling op de regionale woondeals moet specifiek gekeken worden of de geplande bouwlocaties nog steeds de meest logische zijn, in relatie tot de verscherpte stikstofaanpak. “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” aldus Hoes.

Bron: Vastgoed actueel