Tweeverdieners en mensen met een studieschuld krijgen vanaf volgend jaar wat meer ruimte om geld te lenen voor de koop van een huis. Dat heeft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) deze week aan de Tweede Kamer meegedeeld.

Het tweede inkomen telt vanaf 1 januari voor 90 procent mee bij het vaststellen van het maximale hypotheekbedrag. Nu is dat nog 80 procent. Verder gaat de studieschuld volgens de brief van de minister minder zwaar meewegen, omdat de rente op die leningen lager is geworden. Volgens het Nibud scheelt het bij een studieschuld van € 25.000 ongeveer € 7.000 à € 8000.


Zonneboiler van lijst energiebesparende maatregelen geschrapt
Een derde maatregel is dat de lijst met energiebesparende maatregelen, waarvoor € 9.000 extra kan worden geleend, is geactualiseerd. Zo is bijvoorbeeld de zonneboiler van de lijst geschrapt, omdat deze investering niet binnen de looptijd van de hypotheek kan worden terugverdiend.


Plannen al eerder aangekondigd
De plannen zijn niet nieuw. Afgelopen zomer lekte een voorstel tot wetswijziging over aanpassing van de inkomensnorm uit, dat minister van Financiën Wopke Hoekstra op 17 juli ter inzage legde. Dat leidde tot kritiek van De Nederlandsche Bank, zie het artikel van 21 juli. Ook het plan om de studieschuld minder zwaar mee te wegen, werd toen al door Ollongren meegedeeld.


Leennormen gebaseerd op advies Nibud
De leennormen die het kabinet stelt, zijn gebaseerd op advies van het Nibud over de nieuwe financieringslastnormen voor hypotheken in 2021. De leennormen van het kabinet moeten voorkomen dat huishoudens bij het aangaan van een hypotheek onverantwoorde risico’s nemen. Daarbij wordt niet alleen naar het inkomen gekeken, maar ook naar bijvoorbeeld de prijsontwikkeling en fiscale veranderingen.


Nibud: Ook kijken naar risico op verlies van inkomen
Het Nibud waarschuwt dat het in coronatijd ook belangrijk is goed te kijken naar het risico op verlies van inkomen. “Iemand kan een heel bestendig inkomen hebben gehad met werk dat door de aard van deze crisis een wankele toekomst heeft”, zegt Nibud-directeur Arjen Vliegenthart.


Hypotheekruimte neemt toe
Huishoudens die er ondanks de crisis in inkomen op vooruitgaan, zien volgens het Nibud hun hypotheekruimte volgend jaar toenemen. Voor huishoudens zonder inkomensstijging kan de maximale hypotheek licht dalen.

Bron: Vastgoed Actueel