Het zijn uitzonderlijke tijden, ook voor verhuurders van woningen. Een wereldwijde pandemie staat niet in het gemiddelde draaiboek voor woningverhuur. Toch is het goed om voorbereid te zijn op mogelijke betalingsproblemen bij huurders. Menno Lutz, directeur van Rotsvast in Den Bosch en Tilburg, geeft tips voor woningbeheer in crisistijd.

 

Kopen om te verhuren
De Woningverhuur Hypotheek maakt het mogelijk een huis te kopen om te verhuren. Interessant voor klanten die hun studerende kinderen willen helpen aan een woning in de stad. Of die willen investeren in een verhuurwoning voor het opbouwen van (extra) pensioen.

 

Communiceer proactief met huurders
Sommige huurders nemen in een vroeg stadium contact op. Ze zien problemen aankomen, maar er is in de praktijk nog weinig aan de hand. Anderen vragen pas om hulp als het water aan de lippen staat en acute betalingsproblemen dreigen door een terugval in inkomen. Zeker nu is het belangrijk om goed de vinger aan de pols te houden. Neem contact op met huurders en blijf in contact. Met proactieve communicatie weet de verhuurder waar hij/zij rekening mee moet houden en kan de verhuurder eerder actie ondernemen waar nodig.

 

Breng de situatie goed in kaart
Verhuurders kunnen niet het onmogelijke vragen van huurders. Een zzp’er met een beperkte buffer kan reële problemen krijgen als de opdrachtenstroom opdroogt door de crisis. Vraag goed door of er echt sprake is van een probleemsituatie. Laatst belde er een student die tijdelijk geen bijbaan meer had na het sluiten van de horeca. Hij vroeg meteen voor iedereen in het studentenhuis een huurverlaging aan. Dat is wat ons betreft te kort door de bocht, de financiële draagkracht verschilt per persoon.

 

Bepaal wat reëel is
Geeft een huurder aan zijn huur niet meer te kunnen voldoen? Wijs de huurder op regelingen vanuit het UWV en het steunpakket dat de overheid heeft opgetuigd voor ondernemers. Vraag ook na in hoeverre er spaargeld ingezet kan worden. Bij aantoonbare financiële nood kan een regeling voor uitgestelde huurbetaling de huurder uit de brand helpen. Uiteraard is het belangrijk dat de verhuurder hier zelf niet door in de problemen komt.

 

Geef aan dat u zelf ook verplichtingen heeft
Verhuurders komen er in de publieke opinie niet altijd goed vanaf. Vaak afgeschilderd als opkopers die betaalbare huizen massaal wegkapen voor de neus van de gewone man. Dit terwijl in de praktijk veel verhuurders maar één of enkele woningen verhuren, bijvoorbeeld als voorziening voor de oude dag. Laat de verhuurder bij de huurder aangeven dat hij/zij ook verplichtingen heeft. Zoals de hypotheek waarmee de verhuurwoning is gefinancierd. Hiermee wordt duidelijk dat de verhuurder in hetzelfde schuitje zit en beiden baat hebben bij een oplossing.

 

Zet afwijkende afspraken zwart op wit
Maakt de verhuurder afspraken die afwijken van het bestaande huurcontract? Leg deze goed vast en bepaal tot wanneer de specifieke voorwaarden gelden. Neem daarin ook mee wat de reden is voor de tijdelijke wijziging. Wanneer zowel de verhuurder als de huurder expliciet akkoord gaan, worden onduidelijkheden en eventuele discussies voorkomen.

Bron: Woonfonds