Het woningtekort wordt de komende drie jaar nog nijpender. Volgens nieuwe cijfers van het Economisch Instituut Bouw zullen tot en met 2023 netto 230.000 woningen aan de voorraad worden toegevoegd, terwijl het aantal huishoudens met bijna 335.000 toeneemt. Daarmee neemt de spanning op de woningmarkt de komende jaren dus toe.

 

 

Stikstofmaatregelen

Volgens het EIB voorkomen de stikstofmaatregelen van het kabinet niet dat de nieuwbouw van woningen verder stokt. Dit concludeert het instituut in de onlangs verschenen studie ‘Woningbouw 2020-2023, vooruitzichten op basis van maatregelen rond stikstof’. Uit het onderzoek blijkt dat de doelstelling van het Rijk om ieder jaar ten minste 75.000 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen de komende drie jaar niet wordt gehaald. In totaal zal de woningvoorraad tussen 2020 en 2023 met gemiddeld 57.000 per jaar toenemen. Dat aantal blijft dus ver achter bij de doelstelling van het kabinet.

Dat heeft mede te maken met de terugval in het aantal afgegeven vergunningen. In 2019 viel de vergunningverlening terug van 70.000 naar 57.000 woningen. Ook dit jaar valt de vergunningverlening naar verwachting niet signifcant hoger uitvalt. Pas in 2021 trekt de vergunningverlening weer sterk aan tot 77.000 woningen. En zal verder toenemen tot 80.000 in 2022 en 2023. De vertraagde afgifte van vergunningen werkt door in de oplevering van woningen.

Bron: EIB