De maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben maatschappelijk grote gevolgen. Wij merken dat er veel vragen leven over hypotheken. We proberen hier een aantal van deze vragen te beantwoorden. Mocht u nog niet helemaal het antwoord vinden waarnaar u op zoek bent, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bestaande afspraken worden niet tussentijds in uw nadeel aangepast
Toen u in het verleden een financiering wilde afsluiten heeft men daarbij onder meer onderzocht of het inkomen dat u en eventueel uw partner op dat moment hadden, voldoende was om enerzijds plezierig te kunnen leven én om de lasten van de door u gewenste hypotheek maandelijks te betalen.

Op basis van de gegevens die op dat moment bekend waren, is de bank bereid geweest u een bepaald bedrag te lenen. Daarbij zijn onder meer afspraken gemaakt over de hoogte van de rente die u over deze lening moet betalen, de wijze waarop de lening wordt terugbetaald en het moment waarop de lening volledig door u moet zijn afgelost.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst: de hypotheekovereenkomst. Zowel u als de bank zijn hieraan gebonden. In deze financieel ingrijpende periode moet ook de bank zich aan deze overeenkomst houden.

 

Misschien kunt u tijdelijk uw maandlasten niet betalen
Misschien heeft u een beroep dat wordt getroffen door overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan waardoor uw inkomen veel lager uitpakt dan u gewend was. Zo laag dat u hierdoor uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen.

De Nederlandse banken beseffen dat heel veel mensen volledig buiten hun schuld tijdelijk de hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen. Samen hebben zij besloten om te proberen hiervoor een oplossing te bieden. Deze oplossing kan eruit bestaan dat de verplichting om maandelijks de hypotheeklasten te betalen een aantal maanden wordt uitgesteld. Dit betekent dan dat u één, twee of drie maanden geen hypotheeklasten hoeft te betalen. Deze lasten worden echter niet kwijtgescholden maar worden doorgeschoven naar de toekomst. Zodra het coronavirus is overwonnen en u weer uw “normale inkomen heeft” zal de doorgeschoven schuld geleidelijk alsnog moeten worden betaald.

Een variant op dit uitstel van betaling van deze maandlasten is dat met de bank wordt afgesproken dat u maandelijks wel een bedrag betaalt maar een bedrag dat lager is dan u voorheen betaalde en dat u, gelet op het tijdelijk lagere inkomen, nog wel kunt dragen. Bij vrijwel alle banken geldt dat u een verzoek moet indienen om van deze regeling gebruik te maken.

 

De schuld kan misschien definitief niet opgebracht worden
Bij de optie die wij hiervoor bespraken worden er onder andere afspraken gemaakt dat u de hypotheeklasten op een later moment mag betalen. Er is dus geen sprake van kwijtschelding. U kunt echter door de coronacrisis financieel zodanig worden getroffen dat terugbetaling van de hypotheeklasten die u over een aantal maanden niet heeft kunnen betalen, leidt tot een uitzichtloze situatie. Heeft u destijds een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie, NHG, afgesloten dan bestaat sinds vorige week de mogelijkheid dat ook dit fonds u kan en wil helpen. De NHG heeft bekend gemaakt dat ook zij mensen die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, wil helpen door samen met de bank te zoeken naar oplossingen waardoor u als eigenaar in de woning kan blijven wonen.

 

Tot slot
Met deze informatie hopen wij dat wij een aantal van uw vragen hebben beantwoord en dat deze informatie op onderdelen voor u een klein beetje rust brengt. Mogelijk heeft u nog vragen waar wij hier niet op in zijn gegaan. We nodigen u dan uit om per mail of telefonisch contact met ons op te nemen. Wij kijken dan graag of wij uw aanvullende vragen kunnen beantwoorden.

Wij wensen u sterkte in deze bijzondere tijd en hopen dat u en wij gezond deze periode doorkomen.