Grensarbeiders zijn in de regel inkomstenbelasting verschuldigd in het land waar ze de arbeid verrichten. Daarnaast zijn ze sociaal verzekerd in het werkland of het woonland. Wat betekent dat nu voor de fiscus (denk aan hypotheekrenteaftrek) en de sociale verzekeringsplicht? Als voorbeeld: in België wonen en in Nederland werken, of andersom.

 

Fiscaal
Wanneer u woont in België en werkt in privaatrechtelijke dienstbetrekking in Nederland (of andersom) en u verricht de werkzaamheden op het grondgebied van het land waar de werkgever is gevestigd, dan bent u ook in dat land inkomstenbelasting verschuldigd over de door u in die zin genoten beloningen. Werkt u evenwel (gedeeltelijk) vanuit huis (thuiswerk), dan komt het heffingsrecht over dat deel van uw beloningen toe aan uw woonstaat. Inmiddels leidt de uitbraak van het coronavirus in die zin immers tot heel wat vragen en bezorgdheden. Immers, bij toepassing van thuiswerk in uw woonstaat, wijzigt het fiscale heffingsrecht. Er is een verzoek uitgezet bij de Nederlandse en Belgische autoriteiten om deze problematiek te onderzoeken en eventueel tijdelijk afwijkingen toe te staan.

Wordt vervolgd…

 

Sociale zekerheid
Als je meer dan 25% van je werktijd in je woonland doorbrengt, dan gaat de sociale zekerheidsplicht over naar het woonland. Maar de Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) deelt mee dat ingevolge het toegenomen gebruik van telewerk als gevolg van het coronavirus dit thuiswerk niet in aanmerking zal worden genomen bij de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.

Bron: Consilio Adviseurs en Fiscalisten