April telde het hoogste aantal renteverlagingen door geldverstrekkers sinds september 2017. Mede hierdoor eindigde de gemiddelde vaste hypotheekrente (5, 10, 20 en 30 jaar; met en zonder NHG) vorige week met 2,42% wederom op een nieuw laagterecord. Dit meldt De Hypotheekshop op basis van recente cijfers.

Het aantal hypotheekaanvragen blijft hoog. April 2019 belandde als beste aprilmaand met circa 35.000 aanvragen zelfs in de top 10 van maanden met het hoogste aantal aanvragen sinds 2011. De gemiddelde hypotheek neemt inmiddels in hoogte af. Deze bedroeg in april bijna 242.000 euro en laat daarmee een lichte daling zien ten opzichte van het vierde kwartaal 2018 (246.000 euro) en het eerste kwartaal van dit jaar (243.000 euro).

Uit de grafiek blijkt dat hypotheken met een hoofdsom tussen 100.000 en 250.000 euro in twee jaar tijd fors in aandeel zijn afgenomen. Dit lijkt verklaarbaar doordat het aanbod van te koop staande woningen in deze prijsklassen is gedaald. Wel is er een stijging van consumenten die de lopende hypotheek willen oversluiten.

Hypotheek voor verbouwing 
Een flinke toename is te zien voor hoofdsommen tot 50.000 euro én tussen de 250.000 en 300.000 euro. Deze ontwikkelingen lijken te worden veroorzaakt doordat consumenten (dertigers) die geen geschikte nieuwe woning kunnen vinden besluiten tot verbouwing van de huidige woning. Daarnaast heeft de verhoging van de maximale koopsom voor de Nationale Hypotheek Garantie van 265.000 euro naar 290.000 euro per 1 januari van dit jaar gezorgd voor een toename in de categorie 250.000-300.000 euro.

Belangstelling voor combinatiepanden

Onder consumenten is er groeiende belangstelling voor combinatiepanden (woon-/winkelpand of woon-/bedrijfspand) die echter nog wel eens lastig te financieren zijn. Datzelfde geldt voor appartementen waarvan de Vereniging van Eigenaars niet aan de wettelijke eisen voldoet voor onderhoudsreserveringen. Bij nieuwbouwwoningen neemt vanwege de lagere kosten de voorkeur toe voor zelfbouw.

Bron: Hypotheekshop