De bouw van nieuwe woningen zal de komende jaren teruglopen, ondanks het oplopende woningtekort. Het aantal afgegeven vergunningen daalde in 2018 met 5,7 procent. Dit meldt ABN Amro in haar recente Stand van de Bouw. De bank voorziet bijna overal een woningtekort, ook in krimpgebieden in onder meer Groningen, Drenthe en Limburg.

In 2018 werden de meeste vergunningen voor nieuwe woningen afgegeven in Den Haag en Amsterdam. In beide steden betreft het in meerderheid vergunningen voor nieuwe huurwoningen. Deze steden worden op de voet gevolgd door Utrecht, Groningen, Almere en Rotterdam.

Ook in Noord-Brabant trekken de grote steden de kar. De meeste vergunningen zijn daar afgegeven in Brede, Eindhoven,Tilburg en Den Bosch. In de twee zuidelijke provincies zijn in 2018 relatief weinig vergunningen afgegeven. Uitzondering is Maastricht (foto), waar vooral vergunningen voor nieuwe koopwoningen zijn afgegeven.

Bouwvergunningen in grotere steden en aan de Veluwe

In Friesland en Drenthe zijn vooral veel vergunningen in Heerenveen en Assen afgegeven. Ook hier is de trend dus zichtbaar dat de grotere steden de meeste aantrekkingskracht hebben. Buiten de Randstad en de grote steden in de rest van het land is er een concentratie van woningbouw te zien in de regio Apeldoorn, Ede, Barneveld. Daar worden vooral koopwoningen gebouwd.

Alleen in Friesland en Zeeland genoeg woningen

In grote delen van Nederland zal in 2030 sprake zijn van een woningtekort. Dit is meestal geconcentreerd rond de grotere steden (Groningen, Maastricht, Middelburg). Friesland en Zeeland zullen in 2030 de enige provincies zijn met een woningoverschot. Alle andere provincies kennen als geheel een woningtekort. Opvallend is dat in de provincies Drenthe en Limburg, waar veel krimpgebieden zijn, het absolute woningtekort groter zal zijn dan in Flevoland.

Woningoverschot in Kerkrade, Heerlen en Sluis

Veel gemeenten in de randen van Nederland hebben in 2030 een woningoverschot. Het grootste woningoverschot zal in de gemeente Kerkrade ontstaan. Daar zijn dan 1.454 woningen te veel. Daarna volgen de gemeentes Heerlen en Sluis.

Weinig nieuwe huurwoningen in Rotterdam

In de grote steden worden relatief veel nieuwe huurwoningen gebouwd. Daar zie je dat er meer vergunningen voor nieuwe huurwoningen dan voor koopwoningen worden afgegeven. Uitzondering is Rotterdam waar relatief weinig nieuwe huurwoningen worden gebouwd. Daarentegen zijn er nog veel gemeentes waar de komende tijd helemaal geen huurwoningen worden gebouwd, omdat daar geen vergunningen voor zijn afgegeven. Dit is het geval in de provincies Groningen, Zeeland en Limburg.

Bron: ABN Amro