Tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning
In 2019 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de vierde belastingschijf kunnen worden afgetrokken met 0,5 procentpunt verlaagd ten opzichte van 2018. In 2019 bedraagt het tarief voor de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning daarom 49% voor zover de aftrek plaats zou vinden tegen het tarief van de vierde schijf.

Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Met ingang van 1 januari 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (zogenoemde “Hillen-regeling”) beperkt. Deze aftrek wordt over 30 jaar uitgefaseerd. De aftrek wordt jaarlijks met 3 1/3 procentpunt verlaagd. In 2019 kan 96 2/3% van het verschil tussen de voordelen uit eigen woning en de op deze voordelen drukkende aftrekbare kosten in aftrek worden gebracht.

Eigenwoningforfait (EWF)
Voor woningen met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.080.000 daalt het eigenwoningforfaitpercentage naar 0,65%. In 2018 was dit percentage nog 0,70% en liep deze schijf tot € 1.060.000. Het eigenwoningforfaitpercentage is gekoppeld aan de prijsontwikkelingen op de woningmarkt. Doordat de prijzen van koopwoningen sneller zijn gestegen dan de huren daalt het EWF-percentage voor 2019.

Bron: Rijksoverheid