Er komt op Prinsjesdag een ander voorstel om een groot deel van de mensen die belasting betalen in box 3 tegemoet te komen. Dit komt in plaats van de vorig jaar gepresenteerde contouren om het box 3‑stelsel aan te passen. Het oorspronkelijke voorstel kwam weliswaar spaarders tegemoet, maar benadeelde andere belastingplichtigen in box 3.

Kritiek op het voorstel
Iedereen die meer vermogen heeft dan 30.846 euro (of 61.692 euro met fiscaal partner) uit bijvoorbeeld spaargeld of aandelen, betaalt hier nu belasting over. Vorig jaar september zijn de contouren voor een hervorming van het box 3-stelsel gepresenteerd. Daarmee zouden spaarders worden ontzien. Maar voor mensen waarvan het vermogen in box 3 voor een relatief klein deel uit spaargeld bestaat, zou de belastingdruk juist stijgen ten opzichte van nu. Bijvoorbeeld de relatief kleine beleggers die defensief beleggen en daardoor gemiddeld genomen lagere beleggingsrendementen halen.

Hierop zijn veel reacties uit de samenleving gekomen, van individuele burgers tot brancheorganisaties en de AFM. Daarin is gewezen op het risico dat kleine beleggers zich gedwongen zouden gaan voelen om in zeer risicovolle beleggingen te stappen. Dit is uiteraard onwenselijk. Daarom worden de ideeën zoals vorig jaar aangekondigd niet uitgewerkt in een wetsvoorstel.

Kabinet werkt aan een ander voorstel box 3
Volgens Staatssecretaris van Financiën, Hans Vijlbrief, wordt er een te groot verschil gemaakt tussen geld dat mensen over hun rendement uit beleggingen betalen ten opzichte van wat ze over hun spaarrente betalen. Dat onderscheid is niet alleen oneerlijk, maar ook juridisch niet haalbaar.

Dit betekent dat de aanpassingen van Box 3 die voor veel particuliere vastgoedbeleggers bijzonder ongunstige gevolgen zou hebben voorlopig van de baan is. De Staatssecretaris gaat nu terug naar de tekentafel om met een eenvoudiger plan te komen dat “kleine spaarders en beleggers in hoge mate ontziet”.

Bron: Vereniging Verhuurders Woonruimtes Maastricht