De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met de nieuwe wet krijgen bouwers een grotere verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van nieuwbouwwoningen. Voor huizenkopers wordt het dan ook gemakkelijker om een aannemer aansprakelijk te stellen bij bouwfouten of een slechte kwaliteit van de woning.

 

De kwaliteit van een bouwwerk, zoals een woning, wordt nu vooral aan de voorkant bepaald bij de aanvraag en beoordeling van een bouwvergunning. Met de Wet kwaliteitsborging wordt die kwaliteitsborging verlegd naar de realisatie en de oplevering. Bouwers worden straks verplicht een onafhankelijk kwaliteitsborger (een bouwinspecteur) in te schakelen die bouwplannen moet beoordelen en tijdens de bouw de kwaliteit en veiligheid van de constructie monitort. Op deze manier moet de kwaliteit van de opgeleverde bouw groter worden; bouwers blijven langer aansprakelijk voor wat ze hebben opgeleverd.

 

Wetsvoorstel uit 2017

De Tweede Kamer stemde al in 2017 in met de wet, maar de senaat had bezwaren. Minister Ollongren bereikte eerder dit jaar een akkoord met de VNG; de wet zou eerst uitgebreid in de praktijk worden getoetst voordat de bouwwereld en overheden er in 2021 mee moeten werken.

Voor het CDA was dit niet genoeg. De coalitiepartij vreest voor een toenemende juridisering, waarin de last van de bouwkwaliteit wordt verplaatst naar de rechtbank bij een conflict. Maar de wet werd gered door de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, OSF en 50Plus.

 

Vereniging Eigen Huis zet vraagtekens

Vereniging Eigen Huis is steeds kritisch geweest op het nieuwe bouwtoezicht omdat het nog niet duidelijk is of dit gaat zorgen voor een verbeteringsslag, of alleen de kosten voor kopers opdrijft. Op aandringen van de vereniging heeft minister Ollongren toegezegd dat het private toezicht pas wordt ingevoerd als proefprojecten aantonen dat de bouwkwaliteit van woningen daadwerkelijk omhoog gaat. Vereniging Eigen Huis vindt dat het aantal opleveringsgebreken omlaag moet. Uit opleveringskeuringen van de vereniging blijkt dat het aantal gebreken in nieuwbouwwoningen na de economische crisis is toegenomen.

Bron: Binnenlands Bestuur