Waar eind 2018 nog een kleine plus in het woningaanbod zichtbaar was, is in het eerste kwartaal van 2019 een daling van het aantal te koop staande woningen zichtbaar. In vergelijking met een jaar eerder is de daling 17%. Dit blijkt uit recente cijfers van de NVM, die ook laten zien dat 3,2% minder woningen van eigenaar wisselden dan in datzelfde kwartaal vorig jaar.

 

De prijzen van woningen stijgen nog steeds, maar minder hard dan eerder het geval was, constateert NVM-voorzitter Ger Jaarsma. “Daarbij vlakt ook de vierkantemeterprijs wat af en zien we dat de regionale verschillen in het land kleiner worden. Al deze ontwikkelingen samen duiden op rustiger vaarwater, alhoewel de vraag naar woningen nog steeds groot is. Daarnaast zien we dat voor veel kopers het plafond van wat men kan en wil betalen nu bereikt is. Een nieuwe realiteit breekt aan.”

 

Sterke daling in laagste prijsklasse
De verkoop van woningen in de laagste prijsklasse tot 150.000 euro is sterk gedaald, met 41% in vergelijking tot vorig jaar. “Starters, jonge gezinnen en mensen met een krapper budget hebben in deze markt minder te kiezen”, stelt Jaarsma. In de prijsklassen tussen 300.000 en 750.000 euro is het aantal transacties juist toegenomen, met 15%.

 

Gemiddelde prijsstijging van 8,1%
De afvlakking van de stijging van de transactieprijzen heeft in het eerste kwartaal doorgezet, maar zorgt toch voor een gemiddelde dat richting de drie ton gaat: de gemiddelde verkoopprijs is vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder met 8,1% gestegen naar 294.000 euro. Alleen de prijs van verkochte appartementen steeg meer, met gemiddeld 10%.

 

Verkooptijd is nu 45 dagen
De verkooptijd van woningen is in het eerste kwartaal van 2019 45 dagen. Dat is 9 dagen minder dan een jaar geleden. Jaarsma: “Wel moet gezegd worden dat de regionale verschillen soms groot zijn: in de stad Groningen staat een woning 28 dagen te koop, terwijl in de daar omliggende gemeenten woningen soms langer dan 100 dagen te koop staan.” De NVM krapte-indicator komt uit op 3,9. Dat houdt in dat de woningzoekende kan kiezen uit 3,9 woningen: iets meer dan vorig kwartaal toen de krapte-indicator op 3,6 stond.

 

Weer minder nieuwbouwwoningen verkocht en voorverkoop duurt langer
Voor het vijfde kwartaal op rij zijn er minder nieuwbouwwoningen verkocht dan in diezelfde periode vorig jaar. Gemiddeld kost een nieuwbouwwoning in Nederland 369.000 euro. Ook blijkt dat het gemiddeld steeds langer duurt, tot 9 maanden zelfs, om 70% voorverkoop te realiseren. Jaarsma: “Dit is de kritische grens waarna er vaak pas begonnen wordt met het bouwen.”