De gemeente Amsterdam legt vakantieverhuur van woningen in de stad nog verder aan banden. Het verhuren van een huis in het centrum is sinds 1 juli definitief verboden.

In de wijken waar het verbod gaat gelden staat door toerisme de leefbaarheid voor bewoners dusdanig onder druk dat een verbod op vakantieverhuur noodzakelijk is, stelt de gemeente in een persbericht. In de rest van Amsterdam is vakantieverhuur vanaf 1 juli alleen nog toegestaan met een vergunning.

Wijken waar de balans is verstoord
Volgens Europese regels mag toeristische verhuur alleen worden beperkt als er een ‘dwingende reden van algemeen belang’ is. Het stadsbestuur kan daarom alleen ingrijpen in die wijken waar de balans aantoonbaar ernstig is verstoord. Dat is het geval in de oude binnenstad en het stuk grachtengordel daar ten zuiden van, zo heeft de gemeente laten onderzoeken.

Tot eind mei konden Amsterdammers hun mening geven over het in te voeren verbod in de binnenstad. Van de 780 insprekers bleek driekwart er voorstander van te zijn, voor sommigen zou vakantieverhuur zelfs in de hele stad verboden mogen worden. “Maar dat is binnen de huidige wet- en regelgeving niet haalbaar”, zegt wethouder Ivens van bouwen & wonen.

Aanbod vervijfvoudigd
1 op de 15 woningen in Amsterdam wordt via verhuurplatforms als AirBnB te huur aangeboden. Het aanbod van woningen op deze platforms is vervijfvoudigd, naar ongeveer 25.000 advertenties per maand. De toeristische verhuur van woningen heeft door deze toename steeds meer negatieve invloed op de leefbaarheid in de verschillende Amsterdamse buurten, aldus de gemeente. Eerder verbood Den Haag verhuur via AirBnB al helemaal.

Delft wil 2.500 studentenwoningen creëren
Ook Delft neemt maatregelen in de plaatselijke huurmarkt. De gemeente wil 2.500 extra woningen creëren voor studenten. Ook worden de vergunningen aangescherpt, zodat bestaande huizen niet kunnen worden gesplitst in losse kamers. Daarmee wil de stad huizen beschikbaar houden voor starters en gezinnen die een huis willen kopen, meldde Omroep West.

De gemeente verwacht dat de Technische Universiteit in Delft de komende jaren blijft groeien. Daardoor is er meer vraag naar studentenkamers. De gemeente, TU en woningorganisatie DUWO hebben afgesproken tot 2026 minimaal 2.500 studenteneenheden bij te bouwen.

NVM: krapte dreigt op markt voor recreatiewoningen
Door het hoge aantal verkopen is het beschikbare aanbod aan recreatiewoningen in een jaar tijd met meer dan een kwart gedaald. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van NVM naar de Nederlandse markt voor recreatiewoningen.

Begin dit jaar stonden er bij NVM-makelaars meer dan 1.900 woningen te koop. Wanneer deze ontwikkelingen in 2020 doorzetten, dreigt ook op de recreatiemarkt krapte te ontstaan. Toch blijft de prijsontwikkeling in 2019 ten opzichte van 2018 beperkt tot een gematigde stijging van 2,6%. De gemiddelde prijs van een verkochte recreatiewoning bedroeg in 2019 € 152.000.

Bron: Vastgoed Actueel