Bij een scheiding kunnen de emoties hoog oplopen. De toekomst voelt onzeker en u vraagt zich af hoe dat straks moet met de kinderen, de financiën, het huis en de hypotheek?

Om de scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen werken wij nauw samen met de gespecialiseerde partij: Scheiden met aandacht. Samen zorgen wij ervoor dat alle stappen in het scheidingstraject op een goede manier doorlopen worden. Het vergt vaak specialistische kennis, niet alleen voor de hypotheek.

Woningbehoud door afkoop partneralimentatie
Veel scheidende stellen hebben de wens dat één van beiden de woning kan behouden. Afscheid nemen van de gezamenlijke woning valt voor velen namelijk zwaar. Zeker in het geval van minderjarige kinderen.

Financiële begeleiding bij de scheiding, een vak apart!
In het kennismakingsgesprek van Scheiden met Aandacht geeft een scheidend stel met regelmaat aan dat woningbehoud voor hen helaas geen optie is. Zij zijn tot deze conclusie gekomen door het invullen van een rekentool op internet of doordat hun financieel adviseur dit heeft aangegeven.

Positief verrast zijn zij als zij horen dat er toch mogelijkheden zijn om hun wens voor woningbehoud voor één van hen te kunnen realiseren. Dit leidt vaak tot een mooie emotionele ontlading. Het geeft rust en duidelijkheid.

Realisatie van de woonwens door afkoop partneralimentatie
Op advies van Rob Boonen heeft een scheidend stel, waarmee hun traject via een separate advocaat spaak liep, voor de begeleiding van het scheidingstraject de overstap gemaakt naar MfN geregistreerd bemiddelaar Fania Koppen van Scheiden met Aandacht. Zij hadden behoefte aan de begeleiding van een deskundige partij die samen met hen hun wens voor woningbehoud voor de vrouw en hun dochtertje kon realiseren.

De casus in het kort
Er was sprake van een enorm inkomensverschil tussen de man en de vrouw. Daarnaast was er sprake van een behoorlijke overwaarde op de woning en geen andere vermogensbestanddelen waarmee dit verrekend kon worden. Op basis van enkel het inkomen van vrouw en de berekende partneralimentatie was de vrouw niet in staat om de hypotheek over te nemen en de uitkoop te realiseren. De vrouw moest eveneens een bedrag in brengen ter verlaging van de schuld. Een bedrag dat niet voorhanden was.

Een situatie die om maatwerk vraagt
Door met alle partijen in gesprek te gaan hebben we een maatwerkoplossing kunnen creëren. De man bleek in staat om bij zijn familie een bedrag te lenen, waardoor de partneralimentatie gedeeltelijk afgekocht kon worden om zo een bedrag contant te realiseren dat de vrouw in kon brengen ter verlaging van de hypotheekschuld voor overname. Het andere deel is uitgeruild tegen het uit te kopen bedrag van de woning.

Is er dan niet enorm veel belasting verschuldigd?
De afkoop van partneralimentatie is onder voorwaarden aftrekbaar voor de alimentatieplichtige en belast bij de ontvanger. Daarnaast is er ZVW premie verschuldigd. Door in het convenant heldere afspraken te maken, blijft de hoeveelheid te betalen inkomstenbelasting beperkt.

In dit geval hebben partijen ervoor hebben gekozen om in het jaar waarin de echtscheiding wordt aangevraagd te opteren voor verlengd fiscaal partnerschap. De man zal daarbij zijn gehele aftrekpost inzake de afkoopsom van partneralimentatie toedelen aan de vrouw. Partijen zijn ervan op de hoogte dat het maximale tarief waartegen de grondslag verminderde post in aftrek genomen kan worden 46% bedraagt (2020). De vrouw ontvangt hiervoor een aanslag inkomstenbelasting en een aanslag ZVW premie.

De Belastingservice van Scheiden met Aandacht helpt partijen om deze afspraken correct in de belastingaangifte op te nemen.

Bron: Scheiden met aandacht