De kogel lijkt door de kerk. Nederland heeft immers bekend gemaakt dat de op basis van de Participatiewet geregelde bijstandsverlening voor zelfstandigen, na stevige druk uit het veld, toch de grens zal over gaan. Zo wordt voorkomen dat in grenssituaties deze ondernemers buiten de boot vallen.

Toezegging door Tweede Kamer
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara Van Ark (VVD) heeft eindelijk in de Tweede Kamer toegezegd de regeling hiertoe te willen aanpassen. Dit betekent dat ondernemers die in België  wonen en in Nederland een bedrijf hebben, toch gebruik kunnen maken van de TOZO-regeling.

De reguliere uitvoering van de TOZO wordt verzorgd door de gemeenten. Met hen zal nog besproken worden op welke wijze de uitvoering van de TOZO in grenssituaties op de beste wijze vorm kan worden gegeven.

De ondernemers die het betreft kunnen dus nog niet meteen een aanvraag gaan indienen.